1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest BRB W&A Sp. z o.o. 05-270 Marki ul. Legionowa 44 lok.3  NIP: 1251701195  REGON: 385051766.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem mailowym info@kirbypolska.pl lub pod wyżej wskazanym adresem.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • Procesu rekrutacji – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą.
 • Prowadzenia czynności kadrowo-księgowych.
 • Udostępniania wizerunku na portalach społecznościowych oraz lokalnych mediach.
 • W celu sporządzenia oferty handlowej oraz przeprowadzenia procesu sprzedaży produktów Kirby TDS Mariusz Wojno.
 • W celu obsługi po sprzedażowej oraz archiwizacji.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu przesłania CV  do momentu zakończenia rekrutacji ( 6 miesięcy).

W przypadku podjęcia współpracy Pani/Pana przez administratora, dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów rekrutacji  jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 1. Przekazywanie danych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez odrębnej zgody wyrażonej na piśmie.
 1. Pani/Pana prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować  się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do organu nadzorczego (w zakresie skargi).