Polityka Prywatności

 1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest BRB W&A Sp. z o.o. 05-270 Marki ul. Legionowa 44 lok.3 NIP: 1251701195 REGON: 385051766.
  Kontakt z administratorem możliwy pod adresem mailowym info@kirbypolska.pl lub pod wyżej wskazanym adresem.


 3. Cel przetwarzania danych osobowych
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • Procesu rekrutacji – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą.
  • Prowadzenia czynności kadrowo-księgowych.
  • Udostępniania wizerunku na portalach społecznościowych oraz lokalnych mediach.
  • W celu sporządzenia oferty handlowej oraz przeprowadzenia procesu sprzedaży produktów Kirby TDS Mariusz Wojno.
  • W celu obsługi po sprzedażowej oraz archiwizacji.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016


 6. Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu przesłania CV do momentu zakończenia rekrutacji ( 6 miesięcy).W przypadku podjęcia współpracy Pani/Pana przez administratora, dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów rekrutacji jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.


 7. Przekazywanie danych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez odrębnej zgody wyrażonej na piśmie.


 8. Pani/Pana prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do organu nadzorczego (w zakresie skargi).