Opinia Kierownika Centrum Alergologii w Łodzi Prof. dr hab. n med. Krzysztof Buczyłko „Przydatność urządzenia Kirby dla osób zdrowych i chorych z alergią na kurz domowy”

Przydatność urządzenia Kirby dla osób zdrowych i chorych z alergią na kurz domowy

Celem podjętych badań, była ocena jaka jest przydatność urządzenia KIRBY w procesie eliminacji wymienionych, groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Najczęstszą przyczyną dolegliwości uczuleniowych, które z czasem mogą przekształcić się w poważną chorobę astmatyczną są białkowe składniki kurzu domowego. To, co codziennie sprzątamy z mebli, podłóg i z posłań składa się głownie z resztek naszych ludzkich naskórków, sierści ulubionych zwierząt, zarodników wszechobecnych pleśni oraz drobnych pajęczaków, zwanych roztoczami oraz ich odchodów. Od wiosny do jesieni w kurzu gromadzą się także ziarna pyłku roślin.

Wyniki badań

Badania przeprowadzono w okresie 1998-09-01 do 1998-12-31. Wykonywano testy skórne z 5 roztoczami u 263 osób i test wykrywania guaniny roztoczowej w kurzu. Badanie to wykonano we wszystkich próbkach z podłogi i posłań, łącznie 524 razy.

Użycie antygenów dwóch typowych oraz trzech dalszych roztoczy pozwoliło na ustalenie właściwego rozpoznania u dodatkowej grupy 1/3 osób z nieżytem nosa. W ren sposób u znacznie większej liczby badanych stwierdzono faktyczną potrzebę badań kurzu. Ustalono też celowość zastosowania urządzeń do usuwania roztoczy w ich domach.

W grupie porównawczej osób używających innych odkurzaczy wśród 263 próbek ze zbadanych posłań. wykryto jedynie 6 przypadków (co stanowi 2,28%) testu ujemnego. Oznacza to, że aż 97,72% posłań zawiera roztocza i ich odchody. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja na dywanach i wykładzinach. Jednak i tutaj- mimo wysiłków mieszkańców- tylko w 16,47% spośród 261 próbek, nie wykryto obecności resztek roztoczowych. Jest aż 83,53% podłóg jest dotkniętych plagą roztoczy.

W grupie gdzie stosowano odkurzacz Rainbow jedynie w trzech na 43 badania (czyli 6,97%) stwierdzono obecność niskiego stężenia resztek roztoczy w postaniach. W żadnej próbce z podłogi nie wykryto roztoczy.

W grupie osób stosujących urządzenie KIRBY tylko w jednej z 32 próbek kurzu pobranych z posłań wykryto guaninę roztoczową. Wystąpiła ona w bardzo niskim stężeniu – stanowi to 3,125% wszystkich badanych. W żadnej z próbek pobranych z dywanów nie wykryto śladu roztoczy. Bliższe wyjaśnienia wykazały, że niektóre osoby rzadko czyściły pościel odkurzaczem Kirby.

Występowanie roztoczy, a przydatność urządzenia KIRBY

Częstość występowania roztoczy na podłogach i dywanach w porównaniu do łóżek i tapczanów wykazała rzecz zaskakującą. Znacznie większe było zanieczyszczenie tymi pajęczakami posłań niż dywanów. W dodatku próbki o bardzo dużej zawartości szkodliwych odchodów dotyczyły aż 57,79% posłań i tylko 19,92% podłóg. Przemawia to za potrzebą zastosowania urządzeń umożliwiających skuteczną i higieniczną pielęgnację właśnie łóżek. Potwierdza również przydatność urządzenia KIRBY w walce z kurzem i roztoczami.

Odnośnie praktycznych zaleceń najważniejsze chyba jest uświadomienie ludziom zdrowym oraz pacjentom, że najważniejszą rzeczą staje się systematyczna walka z roztoczami, na przykład za pomocą odkurzacza Kirby. Właśnie dla wytępienia (lub choćby obniżenia stężenia) alergenów, w celu uniknięcia zaostrzeń choroby i wreszcie dla maksymalnego jej zapobieżenia niezbędne jest użycie technicznych środków zwalczania roztoczy i ich odchodów i co ważne- pożywienia. Oczywiście przy jednoczesnym ograniczaniu wilgotności pomieszczeń. Ta ostatnia uwaga wynika z faktu, ze roztocza pobierają wodę powierzchnią ciała.

W tej sytuacji staje się rzeczą mniej pożądaną, aby przy okazji sprzątania nawilżać pomieszczenia, natomiast korzystne jest zwiększenie siły ssania aparatu czyszczącego przy skutecznych filtrach włókninowych, tak jak to funkcjonuje w urządzeniu Kirby. Jest kolejny argument potwierdzający przydatność urządzenia KIRBY, który powinien znaleźć się w każdym domu. Wobec powszechności występowania roztoczy kurzu domowego i coraz większej liczby osób z wykrywalną alergią na te pajęczaki, użycie urządzenia Kirby jest celowym uzupełnieniem wielokierunkowego postępowania zapobiegającego zaostrzeniom astmy, znakomitym sposobem uniknięcia choroby nawet w razie dodatnich testów, a przede wszystkim stanowi podstawę profilaktyki anty-alergicznej wśród osób zdrowych.

Wnioski

– Uczulenie na roztocza domowe oraz – co nie było do niedawna oczywiste także tzw. spiżarniowe, jest częstą przyczyną przewlekłego kataru, łzawienia i kaszlu

– Urządzenie KIRBY doskonale spełnia oczekiwany cel jakim jest eliminacja powszechnie występujących i silnie uczulających roztoczy z naszych dywanów, a zwłaszcza z posłań – oczywiście pod warunkiem regularnego stosowania.

Sprawdź naszą promocję na maj! KLIK

BRB W&A Sp. z o.o.
W trosce o czysty dom bez alergii.

Odkurzacz piorący dla alergika